Kapitel 1 / Platsen

Idén bakom Hackholmssund bygger på behovet för ledande personer i näringslivet att mötas personligen på en plats där man ostört och utan avbrott kan träffas, diskutera, förhandla och fatta beslut.

Kapitel 1 / Platsen

Vi letade länge efter det vi sökte. Vi ville att det skulle vara lätt att resa hit, naturen skulle få spela en stor roll, avskildhet och lugn och ro var ett krav och vi ville själva bygga upp anläggningen från grunden.

Kapitel 1 / Platsen

Allt detta fann vi till slut på en Mälarhalvö, naturligt inbäddad i en osedvanlig vacker natur och bara 40 minuter från Arlanda flygplats.

Kapitel 1 / Platsen

Idag har vi skapat vad vi tycker är en optimal plats för möten i näringslivets toppskikt.