Kapitel 1 / Platsen

Idén bakom Hackholmssund är att erbjuda en unik plats för möten, där människor ostört och utan avbrott kan diskutera, förhandla och få saker att hända.

Kapitel 1 / Platsen

Hackholmssund ligger på en Mälarhalvö, naturligt inbäddad i en osedvanlig vacker natur och bara 40 minuter från Arlanda flygplats och Stockholms innerstad. Naturen är en viktig del av upplevelsen och ger en förutsättning för det lugn och den harmoni som många upplever här ute.

Kapitel 1 / Platsen

Hackholmssund erbjuder optimala förutsättningar för att lyckas med mötet. Avskilt, personligt och harmoniskt.