Kapitel 2 / Filosofi

Atmosfär är det ord vi bäst tycker beskriver vad som gör Hackholmssund till en så speciell plats.

Kapitel 2 / Filosofi

Atmosfär är en förutsättning för allt liv på jorden. Det är också en beskrivning av en känsla eller en stämning vi alla vet kan finnas eller saknas och som på många sätt påverkar hur vi mår, agerar och lyckas.

Ordet kommer från de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot) och kan, i sin bildliga betydelse, ge syre till både arbetsliv och privatliv.

Kapitel 2 / Filosofi

Den är en förutsättning för allt liv på jorden. Det är också en beskrivning av en känsla eller en stämning vi alla vet kan finnas eller saknas och som på många sätt påverkar hur vi mår, agerar och lyckas.

Kapitel 2 / Filosofi

Ordet kommer från de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot) och kan, i sin bildliga betydelse, ge syre till både arbetsliv och privatliv.

Kapitel 2 / Filosofi

Detta rimmar väldigt väl med hela vår grundtanke med Hackholmssund. Det vill säga att skapa ett klimat (en atmosfär) som ger förutsättningar för företag att skriva sin historia hos oss.

Kapitel 2 / Filosofi

Detta rimmar väldigt väl med hela vår grundtanke med Hackholmssund. Det vill säga att skapa ett klimat (en atmosfär) som ger förutsättningar för företag att skriva sin historia hos oss.