Kapitel 6 / Trygghet & Avskiljdhet

Hackholmssund ligger avskilt på en egen halvö. Vi tar bara emot ett sällskap i taget.

Kapitel 6 / Trygghet & Avskiljdhet

Erfarenheten av att länge ha arbetat med näringslivstoppen, gör att vi vet vilka villkor våra besökare lever under. Att ta hand om varje individs personliga behov är också en del av upplevelsen på Hackholmssund. Vi vet att våra gästers vardag är fyllt till bredden av måsten och krav, därför ser vi det som vår uppgift att hjälpa till att ta hand om sådant som kan distrahera från besökets egentliga syfte.